Встреча НК Светловодск 07.12.2015

На очередной встрече команды «Народного контроля» был рассмотрен  проект  Громадской рады о Громадском бюджете. Ряд положений в этом проекте оказались спорными. В процессе обсуждения были  сформированы собственная позиция и конкретные предложения.

 

 

Предлагаем ознакомиться с программой. Источник  —  http://svmisto.com.ua/

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА СВІТЛОВОДСЬК НА 2016 — 2020 РОКИ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

Міська цільова програма «Громадський бюджет м. Світловодськ на 2016 — 2020 роки» (далі — Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Світловодської міської ради та жителів міста Світловодськ щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням досвіду Республіки Польща, міст Черкаси, Чернігів, Полтава щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджету.

У Програмі застосовуються наступні терміни та поняття:

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Світловодську – це частина міського бюджету міста Світловодськ, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Світловодська, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Громадське бюджетування – процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах м. Світловодська до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Світловодською міською радою частини міського бюджету, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Світловодської міської ради та її виконавчих органів.

1.3. Проведення громадського бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Світловодська з жителями, які постійно проживають у межах м. Світловодська, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4.  Участь у функціонуванні громадського  бюджету можуть брати міські громадські об’єднання та світловодські міські осередки  Всеукраїнських громадських об’єднань, які здійснюють свою діяльність у м. Світловодськ.

1.5. Фінансування громадського  бюджету м. Світловодськ      здійснюється  за рахунок коштів  міського бюджету.

1.6.  Громадський бюджет м. Світловодськ на  2016 — 2020 роки складає не менше 0,1%  від загального обсягу  власних надходжень міського бюджету.  Обсяг громадського бюджету визначається Світловодською міською радою згідно прийнятого міського бюджету у м. Світловодськ на відповідний рік.

Інформація про громадський бюджет у м. Світловодськ  оприлюднюється у рубриці «Громадський бюджет м. Світловодська» офіційного веб-сайту Світловодської міської ради (http://svmisto.com.ua). 

II. Інформаційна та промоційна кампанія

2.1.      Інформаційна кампанія громадського бюджету у місті Світловодську є постійною і проводиться структурними підрозділами виконавчого комітету Світловодської  міської ради при співпраці з депутатами міської ради та громадськими організаціями.

2.2.      Координатором і замовником проведення інформаційної кампанії є організаційний відділ виконавчого комітету Світловодської  міської ради.

2.3.      Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:

2.3.1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами громадського бюджету, а також заохочування мешканців до подання  пропозицій  проектів;

2.3.2. інформування про хронологію бюджету участі з етапами і датами проведення;

2.3.3 представлення отриманих пропозицій проектів та заохочення до участі в голосуванні;

2.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження  громадського бюджетування.

2.4. Інформаційна та промоційна кампанія бюджету участі проводяться за рахунок коштів міського бюджету

2.5. На початку календарного року є обов’язковим проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та визначення проблем — тематики проектів. Оргвідділом виконому оприлюднюється графік проведення зустрічей та протоколи зібрань.

IIIПодання пропозицій проектів

3.1.      Пропозицію проекту можуть подавати повнолітні жителі, які постійно проживають у межах м. Світловодська та мають право голосу.

3.2.      Пропозиція проекту може бути  мікрорайонною і загальноміською.

3.3.      На загальноміські проекти виділяються кошти у сумі не менше 50% від загального обсягу бюджету участі.

3.4.      Проектом загальноміським є проект, суспільні вигоди від реалізації якого стосуються жителів більше ніж одного мікрорайону міста.

3.5.      Назва пропозиції проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

3.6.      Вимоги до пропозиції проекту:

3.6.1. подання проекту та його реалізація повинна бути в межах одного    календарного року;

3.6.2.  реалізація має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

3.6.3.   реалізація має бути здійснена у межах земельних ділянок комунальної власності міста та відповідати Генеральному плану м. Світловодська;

3.6.4.   сфера реалізації повинна бути публічною.

3.7.      У рамках громадського бюджету не можуть бути представлені наступні пропозиції проектів, які:

3.7.1.   розраховані тільки на виконання проектної документації;

3.7.2.   носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

3.7.3.   суперечать чинному законодавству України;

3.7.4.   передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації ініціативи.

3.8.      Пропозиція проекту має бути подана відповідно до форми подання проекту з мінімальною кількістю підписів — 10 (окрім автора пропозиції) в термін з 01 по 15 січня.

3.9.     Формуляр пропозиції проекту у електронній версії доступний на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради у рубриці «Громадський бюджет  м. Світловодська».

3.10.  Всі отримані проекти після їх  уточнення (якщо таке необхідно) проходять експертну перевірку в період з 16 по 31 січня на предмет реальності їх виконання.

3.11.  Поки триватиме експертиза, зі сканованими заповненими бланками пропозицій проектів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради у рубриці «Громадський бюджет  м. Світловодська».

3.12.  Кожен житель міста Світловодська може підтримати не більше ніж   1 пропозицію.

3.13.  Формуляр пропозиції проекту подається будь – яким із способів:

—  поштою за адресою: м. Світловодськ, вул. Леніна, 14 з поміткою на конверті «Громадський бюджет»;

—  електронною поштою за адресою svmvk@i.ua у вигляді відсканованого оригіналу документу.

3.14.   До пропозиції проекту обов’язково додається орієнтовна вартість його реалізації.

IV. Перевірка пропозиції проекту

4.1.           Заповнені форми подання проектів підлягають попередній перевірці, яку проводить оргвідділ міськвиконкому.

4.2.           У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, оргвідділ по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів пропозиції проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з  дня отримання інформації.

4.3.           З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій оргвідділ після формальної перевірки передає оригінали документів або скановані форми до Експертної групи, яка створюється рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради з посадових осіб  виконавчих органів Світловодської міської ради та представників громадських організацій (Додаток № 1 до Положення).

4.4.           Експертна група протягом 15 робочих днів  з дня отримання оригіналів або сканованих формулярів здійснює аналіз та аргументовану перевірку пропозиції проектів на можливість або неможливість їх реалізації, але не пізніше 5 лютого.

4.5.           У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою члени експертної групи, відповідно до повноважень, звертаються до автора/авторів пропозиції проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

4.6.           Члени Експертної групи відразу передають до  оргвідділу заповнені карти аналізу пропозицій проектів, але не пізніше 5 лютого.

4.7.           Внесення будь-яких змін в проекти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими завданнями, можливі лише за згодою авторів даних проектів.

4.8.           На основі результатів роботи Експертної групи оргвідділ складає списки позитивно і негативно оцінених проектів, як загальноміського, так і локального характеру.

4.9.           Списки позитивно і негативно оцінених проектів надаються міському голові для ознайомлення.

4.10.     Списки з пропозиціями проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з обгрунтованими причинами відмови), разом з відсканованими заповненими картами аналізу пропозицій проектів розміщуються на веб – сайті Світловодської міської ради у рубриці «Громадський бюджет м. Світловодська» та у друкованих ЗМІ з моменту проходження ними перевірки, але не пізніше, ніж наступний день з моменту закінчення роботи експертної групи.

V. Голосування за проекти та підрахунок результатів

5.1. Вибір пропозицій проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють повнолітні жителі, які постійно проживають у межах м. Світловодськ та які мають право голосу, шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього пунктах голосування (Додаток № 2 до Положення) та Інтернет – голосуванням на сайті Світловодської міської ради з 6 по 20 лютого включно.

5.2. Кожен житель міста Світловодська може підтримати не більше ніж                        1 пропозицію.

5.3. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування на веб – сайті Світловодської міської ради.

5.4. В пунктах голосування можна отримати перелік пропозицій проектів, які визначені для голосування.

5.5.          Голосування відбувається шляхом:

5.5.1            голосування у рубриці «Громадський бюджет   м. Світловодська» веб – сайту Світловодської міської ради;

5.5.2.           голосування бюлетенями  у визначених пунктах голосування.

 5.6. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок балів, відданих за кожний проект окремо (1 бал = 1 голос), реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету та подальше укладання списків з результатами голосування.

5.8. Обов’язковими до реалізації вважатимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою.

5.9. Якщо в результаті голосування дві, або більше відібрані ініціативи  будуть суперечити одна одній, реалізовуватиметься та ініціатива, яка отримала найбільшу підтримку.

5.10. Організаційний відділ виконавчого комітету підбиває підсумки голосування, оприлюднює їх на веб – сайті Світловодської міської ради в термін до кінця дня, наступного за останнім днем голосування та подає на найближче засідання виконавчого комітету проект рішення для затвердження переможця та оголошення конкурсу на проведення робіт/послуг з реалізації проекту, не пізніше, ніж 25 лютого.

VI. Реалізація проектів та оцінка  процесу

6.1.               Консультації стосовно громадського бюджетування мають циклічний характер і повторюються кожен рік.

6.2.               Процес реалізації громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджетування.

6.3.               Виконавець проекту визначається на конкурсних засадах в місячний термін після публікації відповідного оголошення згідно з рішенням виконкому на веб – сайті Світловодської міської ради та в друкованих ЗМІ.

6.4.               Організатором та виконавцем пропозиції проекту, який переміг, можуть виступати переможці проекту, але на загальних умовах.

6.5.               Автор проекту долучається та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.

6.6.               Рекомендації стосовно змін в процедурах громадського бюджету на кожен наступний рік розробляє та узагальнює сектор громадського бюджету, або інший робочий орган, якого визначить своїм розпорядженням міський голова.

Міський голова В. Козярчук

Читайте також

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *