Вбивство за врожай, або продовження дискусії з паном Медяником

Нещодавно Громадське ТБ Світловодська оприлюднило відео, на якому зафіксовані факти незаконної діяльності депутата районної ради.

Дякую пану Медянику за те, що він незаборився з відповіддю:

Медяник відповідь

 

Отже пане Олеже, своїм постом Ви визнаєте, що інформація надана Вами коміссії (на основі якої вона надалам нам свій висновок, була недостовірною. Ви таки використовуєте небезпечні речовини для обробки полів. Як представник громади, і я маю на це повне право, гарантоване мені Державою, вимагаю надати повну документацію, щодо походження і змісту цих речовин. А також журнал їх  внесення на поля. Це не моя примха, це вимоги законодавства.

Поперше трохи лікбезу з приводу впливу пстицидів  на людей і навколишне середовище (за матеріалами сайту :

Пестициди застосовують у сільському господарстві для захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, а також для стимулювання розвитку зерен, плодів і т.п.

Пестициди є не тільки дуже токсичними речовинами, але і досить стійкими. Стійкість пестицидів порівнюють із радіоактивними ізотопами і оцінюють також по періоду напіврозпаду — час, за який концентрація пестицидів зменшується в 2 рази. Самими стійкими є хлорорганічні пестициди.

Потрапивши в живу природу, пестициди починають власний рух, не контрольований людиною. Потрапляючи з навколишнього середовища в організм тварини, пестициди починають накопичуватися в ньому, потім, просуваючись далі по харчовому ланцюзі, пестициди концентруються в ще більшій кількості. У такий спосіб організми, що стоять на вершині харчових ланцюгів (людина або хижаки), поїдають їжу з високою концентрацією пестицидів. Таке явище називають ефектом біологічного посилення.

Пестициди, потрапляючи в організм людини і накопичуючись там у великих кількостях, приводять до розвитку багатьох хронічних захворювань і гострих отруєнь, а також до збільшення кількості вроджених аномалій розвитку і дитячої смертності. Пестициди надовго затримуються в організмі, деякі залишаються в ньому назавжди. Ще однією негативною властивістю пестицидів є те, що вони можуть виводитися з організму і передаватися дітям разом з молоком матері, що годує.

Після обробки культурних рослин пестициди зберігаються на їхній поверхні і у ґрунті. При цьому період напіврозпаду в деяких пестицидів, що містять миш’як, свинець або ртуть, може затягтися до 20 років, тому що вони є дуже стійкими і майже не руйнуються під дією сонця, мікроорганізмів і экзоферментів..

За допомогою досягнень сучасної науки були проведені експерименти, у результаті яких було встановлено, що деякі пестициди впливаюють на геном людини, викликаючи генетичні зміни в організмі.

За твердженням дослідників, основна маса пестицидів містить у собі метаболічні отрути, які приводять до розвитку захворювань серцево-судинної, репродуктивної і травної систем.

Гостра токсичність пестицидів визначається дозою, що надходить в організм людини різними шляхами (через шлунково-кишковий тракт, шкіру, легені і т.д.) і приводить до смерті. Близько 99-99,9%  пестицидів, застосовуваних для обробки рослин, згодом попадають у навколишнє середовище, з якого, у свою чергу, надходять до складу сільськогосподарських продуктів, уживаних людьми і тваринами.

Багато пестицидів, навіть будучи малотоксичними, мають канцерогенні і мутагенні властивості. Вони отруюють плід, організм матері і, виділяючись із молоком, негативно впливають на розвиток і ріст дитин.

Виявилося, що вплив пистецидів рідко виявляє себе негайно, найчастіше це трапляється після певного (інколи досить тривалого) латентного періоду.

З приводу цього в мене чергове питання до пана Медяника. Яким зерном ви годуєте своїх тварин і яка небезбека містиця в в ваших сирах та в молоці, і чи не стане ваш прект «соціального молока» поступовим знищенням неселення? Можливо, якби Ви не ховалися, не брехали, а одразу надали інформацію коміссії, яку ми скликали, і виявилось би, що зміст шкідливих речовин мінімальний. Алеж тепер вибачайте, віри Вам більше нема.

Розповсюдження пестицидів у навколишньому середовищі відбувається як фізичним, так і біологічним шляхом. Перший спосіб — розсіювання з допомогою вітру в атмосфері та поширення через водотоки. Другий — перенесення живими організмами по шляху харчування. Із просуванням організмів до вищих ланок харчового ланцюга концентрації шкідливих речовин зростають, нагромаджуючись у внутрішніх органах, переважно в печінці та нирках. ( звертаю увагу на те, що у нашої померлої тварини були пошкоджені саме печінка і нирки, цей факт зафільмований в процессі розтину тварини)

Тепер до уваги відпочіваючих та власників турбаз, що розташовані на Московскій горі.

Отрути проникають в організм людини різними шляхами. Найбільш поширеним і найбільш небезпечним є поступлення пестицидів через дихальні шляхи в порошкоподібному, пароподібному або газоподібному стані. Слизова оболонка верхніх дихальних шляхів і особливо велика поверхня легеневих альвеол, велика сітка лімфатичних судин в легеневій тканині забезпечує швидке всмоктування отрути і розвиток отруєння. Дія отрути, що поступають в організм через дихальні шляхи, виражені сильніше, ніж при всмоктуванні через слизові оболонки шлунково-кишкового тракту (ШКТ), так як при поступленні із легень в кров отрути минають печінковий бар’єр.

Після обробки полів людині на протязі 2 діб неможна знаходитись в 200 метровій зоні взагалі. Напишіть мені будьласка ті, что хочаб раз був про це попереджений.

Хочу ознайомити громаду, наші контролюючі органи та особисто пана підприємця та депутата з деякими правовими документами.

Ось деякі цитати:

Наказ Міністерства охорони здоровья про

Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98

6.1.4. Всі роботи з пестицидами і протруєним насіннєвим матеріалом обов’язково реєструються в спеціальних журналах (Додатки 8, 9, 10, 11).

6.1.7. Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи

6.3.1. Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне).

Застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування (гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с.

6.3.2. Відповідальність за дотримання метеорологічних умов несе керівник робіт, який забезпечує використання об’єктивних методів вимірювання температури і швидкості руху повітря.

6.3.3. При застосуванні пестицидів розташування працюючих відносно машин і апаратів повинно здійснюватись з урахуванням напрямку вітру з тим, щоб виключити попадання пестицидів у зону дихання працюючих.

6.3.4. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням — 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту.

6.11.7. Перед проведенням обробок об’єктів, розташованих в межі або поблизу населених пунктів, необхідно встановити попереджувальні знаки та оповістити людей про майбутні роботи і строки, протягом яких забороняється перебування людей в обробленій зоні.

І ще :

9.2. При обробках установлюються санітарно-захисні зони від меж оброблюваних ділянок до водних джерел: при наземному методі з використанням гранульованих форм пестициду — 300 м; обприскуванні — 500 м; при авіаметоді — 1000 м (до рибогосподарських водойм не менше 2000 м).

 

Звертаю увагу на те, що саме оприскування проводилося щонайменьш 3 рази за цей рік  ( кожен з випадків знят на відео, останній раз ми навіть повідомили поліцію.
Щоб було зрозуміло,  на мапі Московської гори ми виділили ділянки, на яких правові норми дозволяють  використовувати отрутні речовини:

Gora

Також  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про пестициди і агрохімікати»

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами

Основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:

пріоритетність збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів;

державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування;

обгрунтованість їх застосування;

мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин;

безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами;

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність несуть особи, винні у:

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров’ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль;

використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати.

 Як я вже писала, нами була подана заява до РДА щодо з’ясування чим саме обробляються поля на Московскій горі. Відповідь, а скоріш відписка, створенної по цьому питанню коміссії мала два цікавих документи, які начебто мали підтвердити невинність пана Медяника.

Це  накладна від 18 липня 2013 р та від Черкаської фірми ТОВ «Торгово-логістична компанія СМАРТ» , і паспорт якості датований 16 травням 2015 року, і надан Російською Федерацією для отримувача вантажу  ДП «Агроцентр  ЄвроХім — Україна»( Це при тому, що всі ці речовини мають проходити сертифікацію в Україні). Як бачите ці «документи» — замилювання очей, адже паспорт якості не може бути виданим майже на 2 роки пізніше за сам товар, та ще й хто зна якій фірмі. Отже, що це за документ і чи має він хоч якесь відношення до полів Московської гори — велике питання. Безперечно одне — він ні в якому разі не може бути підтвержденням якості добрива в накладній. Та для представників коміссії  і глови РДА  це виявилось несуттевим.

Пропоную для ознайомлення :

IMG_20160618_002312

 

IMG_20160618_002330

Отже навіть тут визнається, що Московська гора по всім показникам має належити до водоохоронної зони. А відповідно, на ній взагалі не може вестися така маштабна агресивна сільхоздіяльність. І те, що й досі не розроблен проект цієї зони, це в першу чергу бездіяльність, або замотивованість районної ради всіх скликань.

Звертаю увагу, що  Державний нагляд і державний контроль за вмістом пестицидів в ґрунтах, згідно постанови Кабінету Міністрів України№ 226від 19.02.96 здійснюють:

— Міністерство сільського господарства і продовольства — в ґрунтах на землях сільськогосподарського призначення;

— Міністерство охорони здоров’я — в ґрунтах на землях населених пунктах, оздоровчого та рекреаційного призначення;

— Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки — в ґрунтах на землях природоохоронного призначення в межах територій природно-заповідного фонду;

— Міністерство лісового господарства — в ґрунтах земель лісового фонду;

— Державний комітет по гідрометеорології — за фоновим забрудненням ґрунтів залишковими кількостями пестицидів;

— Державний комітет по житлово-комунальному господарству — в ґрунтах підприємств квітникарства, зелених насаджень, міст і селищ міського типу.

Отже представникам ціх служб, підзвітним цим міністерствам, пропоную нарешті визначитись на чієму вони боці. Кого вони захищають Медяника чи Закон і громадкість. Бо навіть родинні стосунки з колишним очільником СЕС Чорним не дають пожиттевої індульгенції на вбивство. І якщо ми не зможемо вирішити це питання на місцевому рівні, ми змушені будемо звертатися до вашого керівництва з відповідними вимогами.

І насамкінець хочу звернутися до громадян.

У нас з вами є закони, котрі нас не тільки захищають, а й вимагають від кожного пильності і своєчасних дій. Ми повинні захищати навколишне середовище.

На підставі статті 104 Земельного кодексу ми з вами маємо право вимагати припинення діяльності на  сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

Вимога щодо припинення такої діяльності може стосуватися будь-яких власників чи користувачів сусідніх земельних ділянок, включаючи державу. Власники і землекористувачі мають право вимагати припинення екологічно небезпечної діяльності на сусідній земельній ділянці і тоді, коли екологічна шкода заподіюється не їм особисто, а третім особам.

Для визнання даної діяльності екологічно небезпечною достатньо факту наявності екологічного ризику, тобто ймовірності заподіяння екологічної шкоди. Разом з тим коментована стаття підлягає розширеному тлумаченню, і діяльність може бути визнана екологічно небезпечною не лише тоді, коли є ймовірність виникнення шкоди, а й тоді, коли така шкода вже заподіюється.

Самотужки ми з чоловіком можемо писати статті, документувати події і фіксувати порушення, роками везти переписку з державними органами, судитися роками. Ми можемо собою зупинити трактор з оприскувачем, але цьго замало.

Звертаю увагу тих, хто знаходився на території Московської гори (відпочивали в лісу, на турбазах, працював)

Небезпечна для здоров'я людини зона дії пестицидів
Найбільш небезпечна для здоров’я людини зона враження

11.04.2016р

12.04.2016р.

13.04.2016р.

15.05. 2016р.

16.05.2016р.

17.05.2016р.

30.05.2016р.

31.05.2016р.

1.06.2016р.

Ви маете право звернутися до суду з вимогою притягнути до відповідальності пана Медяника за те що він піддав небезпеці не тільки ваше зроров’я і ваше життя, а і здов’я ваших нащадків. Крім того, він має  кожному з вас виплатити матеріальну компенсацію за умисне надання шкоди. Якби це питання виникло у розвинених странах, на які посилається в своєму пості пан Медяник, він би дуже дорого заплатив за свої дії.

Тільки тоді, коли ми перестнемо миритися з цією вакханалією и почнемо захищати свої права, своє життя, тільки тоді місцевий алигархат змушений буде рахуватися з людьми і нарешті запрацюють бодай якісь Закони.

Іріда Дубовик

 

 

Використані матеріали:

 • Конституція України
 •  Земельний кодекс України
 •  Водний кодекс України
 •  ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону навколишнього природного середовища
 •  Наказ Міністерства охорони здоров’я України 03.08.1998 № 1
 • Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП
 •  З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про пестициди і агрохімікати
 •  Кучерявий В. П.Екологія: Підручник для студ. вуз. — Львів: Світ, 2000. — 499 с.
 •  Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. -Суми: Університетська книга, 2002.
 • Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для студ. вуз. -К.: Знання, 2004. .
 •  Івашура А. А. Екологія: теорія та практика: Навчальний посібник. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.
 •  Чайка В. Є.  Екологія: Навчальний посібник -Вінниця: Книга-Вега, 2002. -407 с.
 •  Журнал «Жива земля»  №1-2(272-273) січень 2014 — Олег  ТКАЧУК, заступник керівника апарату  Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області
 •  Сайт ЕПЛ – правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану; та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини.
 •  КліматІнфо — Інформаційний центр зі зміни  клімату
 •  Корсак К.В.  Основи сучасної екології  2004 рік
 •  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  ЗОСЬ-КІОР МИКОЛИ ВАЛЕРІЙОВИЧА — УДК 330.34:631.15/.16:338.436:332.33(477)
 • УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 •  Лікар-лаборант лабораторії по визначенню залишкової к-сті отрутохімікатів ВАРЧУК О. М. Стаття.
 •  Информационный веб-сайт ООО «Право Украины»

11 thoughts on “Вбивство за врожай, або продовження дискусії з паном Медяником”

 1. Уведомление: bahis siteleri
 2. Уведомление: Melanie Bowen
 3. Уведомление: coquitlam mortgage broker
 4. Уведомление: mls vancouver
 5. Уведомление: mortgage payment calculator
 6. Уведомление: mortgage calculator canada
 7. Уведомление: best mortgage broker vancouver wa
 8. Уведомление: house for sale pitt meadows
 9. Уведомление: boating
 10. Уведомление: harrison lake boating
 11. Уведомление: mortgage broker richmond bc

Добавить комментарий